Om mig

Lärare

Är specialläraren som arbetat många år med elever som behövt lite extra råd och stöd för att hamna rätt i livet. Intensivt, lärorikt och utvecklande. Trivdes varenda dag fastän vissa dagar var strapatsrika och händelsestinna. Kände mig sen en dag mätt och sökte mig till gymnasiet där jag arbetade som speciallärare. Ny åldersgrupp och fler kollegor. Roligt ! Läste sista poängen i svenska som andraspråk för gymnasiet i Stockholm. Min lärarlegitimation gav  mig nu rätt att undervisa i Svenska som andraspråk, i Företagsekonomi och som speciallärare på samtliga stadier. Valde dock nu att  gå ner på deltid då önskan att arbeta entreprenöriellt utanför skolan växte sig allt starkare. Jobbar nu 2 dagar i veckan på SFI.

 

Entreprenör

Antikhandlare, läromedelsproducent och senast men inte sist, hotellentreprenör. Rågången mellan skola och näringsverksamheten är viktig för mig och jag tycker jag lyckats upprätthålla denna, men jag har fått kämpa för att få arbeta deltid. Livet får naturligtvis nya perspektiv då och då. Dottern arbetar nu heltid med hotellet och jag kombinerar. Sen ett år tillbaka har vi också övertagit en Stugby med 12 hus i Varamon, Motala. Massor av idéer snurrar hela tiden i mitt huvud!

 

Värderingar

Tycker att etiketten socialliberal passar in på mig. Har alltid arbetat med människor i behov av råd och stöd. Har dock samtidigt alltid varit intresserad av ekonomi och service. Tror på människans inneboende kraft att klara sig själv eller åtminstone med hjälp av andra medmänniskor. Trivs nu med att vara en social entreprenör. Trivs oerhört att vara inom servicesektorn. Att hjälpa människor i vardagen och samtidigt få betalt för det känns bra.


Min blogg kommer mycket att handla om positivt tänkande, skolutveckling, socialt engagemang, entreprenörskap och humorns betydelse för vardagen.

Näs Gårdsbutik © 2018